Kategori: Jobb

jobb

Ett brev till arbetsgivaren.
... och ett svar:
Till arbetsgivaren:

Jag, herr Penis, begär löneförhöjning av följade skäl:

* Jag utför kroppsarbete
* Jag arbetar på stora djup
* Jag störtar- med huvudet först - in i mitt arbete
* Jag har aldrig ledigt på helger
* Jag arbetar i en fuktig omgivning
* Jag får inte betalt för övertid
* Min arbetsplats är mörk och dålig ventilation
* Jag arbetar i höga temperaturer
* Mitt arbete utsätter mig för höga smittorisker


Svar från arbetsgivaren:

Käre Penis
Efter noggrant övervägande av er begäran har förvaltningen
kommit till slutsatsen att avslå densamma av följande grunder:

* Ni arbetar inte i 8 timmar i ett sträck
* Ni somnar redan efter kortvarigt arbete
* Ni följer inte alltid ledningens anvisningar
* Ni arbetar inte alltid på er - av ledningen - anvisade plats, utan
uppehåller er oftast på andra platser
* Ni tar inget eget initiativ, utan måste sättas under press och bli
vänligt behandlad innan ni överhuvudtaget börjar arbeta
* Er arbetsplats är tämligen smutsig när ni lämnar den
* Ni följer inte alltid säkerhetsföreskrifterna, te x användandet
av skyddskläder
* Ni går i pension långt förre 65 år
* Ni tar aldrig några dubbelskift
* Ni lämnar ibland er anvisad plats utan att ha slutfört ert arbete,
och som om det inte vore nog; vi har ständigt sett er lämna
arbetsplatsen bärandes på två säckar med misstänkt utseende

Med Vänliga Hälsningar
Ledningen

Inlagd av: dvärgen   Datum: 6 jul

www.Humor24.se